Durf anders te zijn

Lees verder >

Integraal Kind Centrum

Kinderen worden wijzer op hun eigen manier en in hun eigen tempo, dwars door leeftijdsgrenzen en andere ‘hokjes’ heen. Daarom is De Wegwijzer een Integraal Kind Centrum (IKC) geworden.

Lees verder >

Onderwijs in units

Elk kind heeft zijn eigen talenten en heeft het recht om gezien te worden. Door ons onderwijs in ‘units’ te organiseren krijgen kinderen de individuele aandacht die zij verdienen.

Lees verder >

Ons team

De leerkrachten van De Wegwijzer zijn vakkundig, gedreven en liefdevol bezig met de ontwikkeling van onze jongste burgers.

Toon team
 • Bevlogenheid voorop!

  Directie
  Virginija Gudaite
 • Kan ik u helpen?

  Gastvrouw
  Petra Roosloot
 • Bij ons kunnen kinderen van 2 tot en met 12 jaar zich in een vloeiende lijn ontplooien.

  Pedagogisch medewerkers peuteropvang
  Birsen Akbulut en Willem van der Veen
 • Wij willen dat onze leerlingen hun talenten ontdekken en een actieve en onderzoekende houding krijgen.

  Onderbouwunit
  Janneke de Wit, Manon Bakker, Aysegül Sancakdar en Jamila Stokey
 • School wordt waardevoller en leuker, als je de wereld om je heen mag verkennen.

  Middenbouwunit
  Sandra Morsch, Merianne Timmer, Paul Bakker en Marit Veeken
 • Durf anders te zijn.

  Bovenbouwunit
  Gerda Akkerman, Imre Marsman, Japser Beentjes en Cindy Witte
 • Naast het taalonderwijs laten we de kinderen kennismaken met allerlei aspecten van onze samenleving.

  Taalklas De Waaier
  Elly Kuiper, Meike Hoogeboom en Jolanda Genet
 • Samen groeien om het onderwijs nog beter te maken.

  Coaches Onderwijsontwikkeling
  Conny Jansen en Miranda Kramer
 • Alles wat je aandacht geeft, groeit.

  Administratie
  Ingrid Bikkel

Positive Behavior Support

‘Wow, wat goed’. Positief gedrag belonen is een kleine moeite, het effect is des te groter. Zo zit Positive Behavior Support (PBS) in elkaar.

Lees verder >

Onze zorg- ondersteuning

Begeleiding voor kinderen is er elke dag voor elk kind op De Wegwijzer, maar sommige kinderen hebben wat extra zorg nodig. Natuurlijk houden we dat in de gaten.

Lees verder >

Brede school

Judoën, kleuterdansen en speurneuzen in de natuur. Na de laatste bel gaan de schoolboeken definitief dicht. Tijd voor andere vormen van ontwikkeling.

Lees verder >

Taalklas De Waaier

Als kinderen uit het buitenland nieuw in Nederland zijn, moeten zij eerst de taal onder de knie krijgen, voordat zij kunnen instromen in het reguliere basisonderwijs. Daarvoor kunnen zij terecht bij De Waaier.

Lees verder >

Ons aanbod

Van De Wegwijzer Academie tot het opvoedspreekuur. Dit is typisch De Wegwijzer.

Lees verder >

Praktisch

De Wegwijzer heeft een team van 20 personen. De school telt 160 leerlingen.

Lees verder >

Nieuwsgierig?

De Wegwijzer durft anders te zijn, zodat kinderen het onderwijs krijgen dat past bij de 21e eeuw. Kom langs en ervaar het zelf. Wij leiden u graag rond. Daarbij krijgen wij hulp van gastouders, die een brug kunnen slaan naar ouders met een andere etnische achtergrond.

Naar formulier >
Alles
over onze
nieuwbouw
Sluiten

De Wegwijzer werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn als volgt:
Van maandag tot en met vrijdag
8.30 uur - 14.00 uur

Klachtenregeling

De Wegwijzer hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat - vertrouwelijk - melden bij onze vertrouwenspersoon Manon Bakker, e-mail: m.bakker@saks.nl, tel. 072 - 540 10 95.

Hier vindt u de klachtenregeling.

Activiteitencommissie

Op De Wegwijzer is een activiteitencommissie actief. Dit is een groep ouders die bij uiteenlopende activiteiten de leerkrachten ondersteunt. Bijvoorbeeld bij de Sinterklaas-, Paas- en Kerstviering (binnen de school is er ook aandacht voor andere culturen en geloven met bijbehorende feesten). Ook helpt de commissie bij het organiseren van de schoolreisjes en de sportdag.

Ouderkamer

De Wegwijzer wil ouders graag betrekken bij de school en bij het onderwijs aan hun kinderen. Daarvoor hebben we onder meer een Ouderkamer. In de Ouderkamer ontmoeten ouders elkaar en ontstaan er contacten met de school. Gastouders zorgen voor een fijne ontvangst. Regelmatig worden er ook themabijeenkomsten gehouden gericht op onderwijs, opvoeding en ontwikkelingen in de wijk. Of we gaan samen iets doen ter ontspanning zoals koken of knutselen.

De Ouderkamer is elke vrijdagochtend geopend. De inloop is vanaf 8.30 uur. Duur: van 9.00 tot 10.15 uur. Locatie: de teamkamer. De begeleiding is in handen van Zahra Taghlaoui van MEE & de Wering. Kom gezellig langs. U bent altijd welkom.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van De Wegwijzer bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. De Wegwijzer is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over De Wegwijzer kunt u nalezen in onze online schoolgids.

Sluiten
Sluiten

De Wegwijzer werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en op school luncht.

De schooltijden zijn als volgt:
Van maandag tot en met vrijdag
8.30 uur - 14.00 uur

Klachtenregeling

De Wegwijzer hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat - vertrouwelijk - melden bij onze vertrouwenspersoon Manon Bakker, e-mail: m.bakker@saks.nl, tel. 072 - 540 10 95.

Hier vindt u de klachtenregeling.

Activiteitencommissie

Op De Wegwijzer is een activiteitencommissie actief. Dit is een groep ouders die bij uiteenlopende activiteiten de leerkrachten ondersteunt. Bijvoorbeeld bij de Sinterklaas-, Paas- en Kerstviering (binnen de school is er ook aandacht voor andere culturen en geloven met bijbehorende feesten). Ook helpt de commissie bij het organiseren van de schoolreisjes en de sportdag.

Ouderkamer

De Wegwijzer wil ouders graag betrekken bij de school en bij het onderwijs aan hun kinderen. Daarvoor hebben we onder meer een Ouderkamer. In de Ouderkamer ontmoeten ouders elkaar en ontstaan er contacten met de school. Gastouders zorgen voor een fijne ontvangst. Regelmatig worden er ook themabijeenkomsten gehouden gericht op onderwijs, opvoeding en ontwikkelingen in de wijk. Of we gaan samen iets doen ter ontspanning zoals koken of knutselen.

De Ouderkamer is elke vrijdagochtend geopend. De inloop is vanaf 8.30 uur. Duur: van 9.00 tot 10.15 uur. Locatie: de teamkamer. De begeleiding is in handen van Zahra Taghlaoui van MEE & de Wering. Kom gezellig langs. U bent altijd welkom.

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van De Wegwijzer bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen. De Wegwijzer is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over De Wegwijzer kunt u nalezen in onze online schoolgids.

De Wegwijzer
Taalklas de Waaier


Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Hoe? Dat lees je in het privacy statement
Menu

Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.