Bel (072) 5401095 >>

Ons onderwijs

De kinderen zitten in jaargroepen van groep 1 t/m 8, die zijn ingedeeld in enkele of gecombineerde klassen. Les en instructie vinden plaats in grote en kleine groepen en er is ruimte voor individuele begeleiding voor kinderen die extra hulp of uitdaging nodig hebben. Deze begeleiding wordt naast de leerkracht verzorgd door de onderwijsassistent en de (motorische) remedial teacher.

In de kleutergroepen werkt de school met de Ik en Ko projecten. Elk project heeft een spel- en groepsprogramma. De groepsexploratie is gebaseerd op oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. De tutor geeft preventieve hulp aan individuele kinderen en/of kleine groepjes. In de projecten komen alle ontwikkelingsgebieden aan de orde. Dit bestaat uit sociaal-emotionele, cognitieve, zintuiglijke, motorische en creatieve ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat het kind al spelend in zijn uitdagende leeromgeving leert. De leerkracht biedt gestuurde activiteiten en geeft ook de mogelijkheid tot spontaan spel. Zowel binnen als buitenspel zijn daarbij onderdeel van de "lerende omgeving".

In groep 3 t/m 8 wordt zoveel mogelijk gewerkt met instructiekringen, gevolgd door het begeleid inoefenen voor de cursorische vakken. Alhoewel men ook in deze groepen zoveel mogelijk uitgaat van een betekenisvolle situatie, zullen de methodieken meer richting gevend zijn voor het onderwijs. Naast de cursorische vakken wordt er wekelijks aandacht besteed aan expressie, techniek, computergebruik, catechese, sociale vorming "De Vreedzame School", zelfredzaamheid (verkeer), muziek, gym en Engels (groep 7 en 8).

 

Contact

De Wegwijzer
Stalpaertstraat 3
1813 CG Alkmaar
tel. 072-5401095
de.wegwijzer@saks.nl

De Waaier
tel. 06-10219285
de.wegwijzer@saks.nl 

Aanmelden >>