Bel (072) 5401095 >>

Ouderkamer

 

Wat is een ouderkamer?

Ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar kunnen treffen, waar contacten ontstaan tussen ouders en school en tussen ouders onderling. Wij vinden het belangrijk dat de school en de ouders goed op elkaar aansluiten. De kinderen doen beter hun best als hun ouders bij de school betrokken zijn en weten wat daar gebeurt. Ouders zijn daarom onmisbaar.

De ouderkamer is elke vrijdagochtend  inloop vanaf  8:30 start 9:00 tot 10:15 en te vinden in de docentenkamer .

Voor wie is de Ouderkamer?

De Ouderkamer is toegankelijk voor iedereen die een kind(eren) heeft op onze school of op een peuterspeelzaal in de buurt. Er zijn GEEN kosten aan verbonden.

Wat is er te doen in de Ouderkamer?

In de ouderkamer wordt voornamelijk informatie gegeven gericht op onderwijs en opvoeding . Daarnaast wordt en ook informatie over de wijk gegeven en er worden ontspanningsactiviteiten ondernomen.
Opvoedkundige thema’s: opvoeden en opgroeien, puberende kinderen, pesten en gedrag, gezonde voeding, grenzen stellen, vaccinatie bij kinderen enz. De onderwerpen worden door ouders en school voorgedragen. Deze voorlichtingen worden verzorgd door een medewerkster van Centrum voor Jeugd en Gezin.

Onderwijs: regelmatig komt de directeur of een leerkracht informatie geven over het reilen en zeilen in de school.

 Wijk gerichte thema’s: Bij deze thema’s worden er gastsprekers van verschillende organisatie uitgenodigd om te komen vertellen over hun producten. Denk hierbij aan: Alkmaarpas, Bibliotheek, de wijkagent, maatschappelijke organisaties, wijkcentra, Jongeren op gezond gewicht enz.

Ontspanning thema’s: denk hierbij aan koken, knutselen, de school versieren voor een feestdag, viering van feestdagen enz.

Wie beheert de Ouderkamer?

Vanuit MEE & de Wering is Zahra Taghlaoui verantwoordelijk voor de ouderkamer. In samenwerking met school en de ouders maakt Zahra het programma voor de ouderkamer. Daarnaast kun je bij haar terecht met alle vragen die te maken hebben met het welzijn van ouder(s) en kind(eren).

Gastouders

De ouderkamer heeft ook een aantal gastouders. De gastouders zijn ouders die vrijwillig in de ouderkamer helpen. Zij zorgen voor de koffie en thee, verzorgen de ruimte en zij ondersteunen bij de activiteiten. Daarnaast helpen zij bij het bedenken van de activiteiten die plaats vinden in de ouderkamer. Lijkt het u leuk om gastouder te zijn dan kunt u contact opnemen met Zahra.

De volwasseneducatiefunctie

De ouderkamer biedt ook Nederlandse les aan . Als ouders zichzelf ontwikkelen heeft dit ook invloed op de ontwikkeling van hun kinderen. Momenteel kunnen alle ouders zich opgeven voor de Wegwijzer academie, waar ze Nederlandse les krijgen via de methode logo3000. De wegwijzer academie vindt elke woensdag en vrijdagochtend plaats. Meer weten kom dan naar de ouderkamer!

Meer informatie: Als u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Zahra Taghlaoui. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-24368159. U kunt ook een e-mail sturen naar: z.taghlaoui@dewering.nl

 

 

Contact

De Wegwijzer
Stalpaertstraat 3
1813 CG Alkmaar
tel. 072-5401095
de.wegwijzer@saks.nl

De Waaier
tel. 06-10219285
de.wegwijzer@saks.nl 

Aanmelden >>