Bel (072) 5401095 >>

Medezeggenschapsraad (M.R.)

Als u echt wilt meepraten en meebeslissen over de school, kunt u deelnemen aan de medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit ouders en onderwijzend personeel.

De medezeggenschapsraad heeft als taakstelling het mede bepalen van het beleid op de school. Daartoe heeft zij de volgende bevoegdheden:

De medezeggenschapsraad komt hiervoor ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar.

Twee leden van de medezeggenschapsraad hebben zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (G.M.R.)


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.)

Alle scholen, die horen bij het bestuur de Samen Katholieke Scholen (SAKS) hebben samen één Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle MR’s van de afzonderlijke scholen belangrijk zijn. In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door twee MR‑leden:
een teamlid en een ouderlid.

De taken en bevoegdheden van MR en GMR zijn nauwkeurig geregeld in wetgeving, statuten en reglementen. Zowel MR als GMR kunnen aan directie en het bestuur voorstellen doen, standpunten kenbaar maken, adviezen en instemming geven over een aantal onderwerpen.
 
De MR geeft en ontvangt informatie:
- Tijdens ouderbijeenkomsten; als de MR over een belangrijk onderwerp een besluit moet nemen
   kan de MR een ouderbijeenkomst organiseren.
 -Tijdens teamvergaderingen;  In de teamvergaderingen worden actuele MR onderwerpen met de
  leerkrachten twee keer per maand voor en na MR vergadering besproken.
- Informeel; de ouders in de MR hebben een luisterend oor voor alle ouders die vragen
  hebben over en voor de MR.

Contact

De Wegwijzer
Stalpaertstraat 3
1813 CG Alkmaar
tel. 072-5401095
de.wegwijzer@saks.nl

De Waaier
tel. 06-10219285
de.wegwijzer@saks.nl 

Aanmelden >>