Bel (072) 5401095 >>

De rekencoördinator

Juf Gerda is naast leerkracht ook rekencoördinator. Zij heeft hiervoor de opleiding aan de Hogeschool InHolland gevolgd.

Een rekencoördinator vervult de volgende taken:

-     Het beleid voor het rekenonderwijs uitzetten samen met het team en de directie.
-     vraagbaak zijn voor collega's -beheer van rekenmaterialen
-    bijdragen tot deskundigheidsbevordering van het team
-    bijhouden van vakliteratuur -verspreiden van vakliteratuur
-    collegiale klassenconsultatie -nieuwe collega's inwerken -verstrekken van informatie aan ouders
-    bijwonen van studiedagen en congressen
-    externe contacten onderhouden met de reken-wiskundewerkgroepen
-    enzovoort.

Een rekencoördinator is op school vooral een rekenstimulator!

 

Contact

De Wegwijzer
Stalpaertstraat 3
1813 CG Alkmaar
tel. 072-5401095
de.wegwijzer@saks.nl

De Waaier
tel. 06-10219285
de.wegwijzer@saks.nl 

Aanmelden >>