Bel (072) 5401095 >>

Activiteiten commissie

Op de Wegwijzer is een activiteitencommissie actief. Dit is een groep ouders die bij verschillende activiteiten de leerkrachten ondersteunen. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld het mee helpen bij Sinterklaas en Kerstmis, het mee helpen organiseren van het paasontbijt, schoolreisje en de sportdag. Als het u ook leuk lijkt om eens te helpen bij een bepaalde activiteit, geef dat dan door aan de leerkracht. Met uw hulp kunnen wij deze leuke activiteiten voortzetten!

Om deze activiteiten te kunnen organiseren is een ouderbijdrage nodig. Deze is vrijwillig, maar wij gaan ervan uit dat alle ouders deze bijdrage willen betalen. Uit deze bijdrage worden bijzondere activiteiten binnen en buiten de school betaald. Voorbeelden zijn: Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, schoolreisjes, traktaties tijdens uitstapjes, enzovoort. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld aan het begin van het schooljaar

Eerste en tweede kind €40,-, vanaf het derde kind €35,-. In de ouderbijdrage is een bedrag van €20,- opgenomen voor het schoolreisje.

Kinderen die na 1 januari op school komen betalen €20,- .

De kosten voor het schoolkamp in groep 8 worden apart in rekening gebracht.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 94 INGB 000.534.58.41 t.n.v. Ouderraad Wegwijzer, o.v.v. voor- en achternaam van uw kind en de groep. Dit bedrag dient voor 15 oktober betaald te zijn. Ouders met een uitkering kunnen een vergoeding aanvragen via Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mocht u ondanks het bovenstaande niet tot betaling willen overgaan, dan blijft uw kind tijdens het schoolreisje onder toezicht van een leerkracht op school. Tot nu toe heeft zich dit nog niet voorgedaan.

Elke groep heeft een klassenouder. Deze zijn het aanspreekpunt  voor andere ouders en de leerkracht. Bij de ingang van de klassen hangt een foto van de desbetreffende klassenouder.

 

 

 

 

Contact

De Wegwijzer
Stalpaertstraat 3
1813 CG Alkmaar
tel. 072-5401095
de.wegwijzer@saks.nl

De Waaier
tel. 06-10219285
de.wegwijzer@saks.nl 

Aanmelden >>