Bel (072) 5401095 >>

Unit 6/7/8

Dit schooljaar starten wij met een unit 6/7/8. Deze groepen hebben 2 lokalen tot hun beschikking en alle dagen zijn er 2 leerkrachten aanwezig. In 1 lokaal wordt instructie gegeven en in het andere lokaal wordt zelfstandig gewerkt onder begeleiding van een leerkracht.Ook de gang wordt goed benut. 

In de unit wordt digitaal gewerkt met behulp van het programma Snappet. Met dit programma zijn er veel mogelijkheden om het kind op het eigen niveau uit te dagen. ZIj werken aan hun eigen doelen en hebben zo meer inzicht in hun vorderingen. Dit gebeurt natuurlijk onder goede begeleding van de leerkrachten.

Met wereld-oriëntatie werken wij in thema's. Hierbij wordt een grote bijdrage van het kind verwacht. Ze leren om zelf onderzoekend bezig te zijn en ook het samenwerken neemt een belangrijke plaats in. Zo worden zij goed voorbereid op de toekomst.

Om een duidelijk aanspreekpunt te hebben is de unit verdeeld in twee stamgroepen; groep 6/7 (18 leerlingen) en 7/8 (18 leerlingen). Juf Sandra en juf Gerda zijn het aanspreekpunt voor de stamgroep 6/7 en juf Cindy is het aanspreekpunt voor groep 7/8.

 

 

Contact

De Wegwijzer
Stalpaertstraat 3
1813 CG Alkmaar
tel. 072-5401095
de.wegwijzer@saks.nl

De Waaier
tel. 06-10219285
de.wegwijzer@saks.nl 

Aanmelden >>