Bel (072) 5401095 >>

Groep 3

 

In groep 3 ligt in eerste instantie de nadruk op het leren lezen, rekenen en schrijven. Voor het aanvankelijke lezen gebruiken we de meest nieuwe versie van de methode Veilig Leren lezen (Kim-versie), waarbij op een speelse wijze letters en woorden worden aangeboden Dit proces wordt ondersteund door klankbeelden (veel leerlingen hebben steun aan beelden/gebaren om de letters te kunnen onthouden). Taal en woordenschat worden met deze manier van leren lezen geïntegreerd.

Voor het rekenen gebruiken we de methode "Wereld in getallen". In groep 3 leren de kinderen rekenen tot en met 20, tellen tot 100 en hele uren klokkijken. 

Om de woordenschat van de leerlingen nog meer uit te breiden wordt er naast de methode Veilig Leren lezen ook gebruik gemaakt van de methode LOGO3000. Elke dag leren de kinderen nieuwe woorden door middel van woordkaarten die de leerkracht uitbeeldt of uitlegt. 

Er wordt in groep 3 ook gewerkt aan thema's. Een aantal weken staat een bepaald thema centraal en de kinderen maken hier opdrachten bij. Ze denken ook na over het thema en bedenken vragen waar we een antwoord op proberen te vinden. De creatieve lessen sluiten ook vaak aan bij het lopende thema. 

Natuurlijk maken we ook veel gebruik van ons Smartboard (digitaal schoolbord), waardoor we de lessen nog aanschouwelijker en levendiger kunnen maken.

Nadat in groep 3 het aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven is aangeboden, is het onderwijs in de daarop volgende groepen gericht op het verdiepen, uitbreiden en automatiseren van de leerstof. 

Juf Marit is de leerkracht van groep 3. Zij werkt fulltime.

 

 
 

 

Contact

De Wegwijzer
Stalpaertstraat 3
1813 CG Alkmaar
tel. 072-5401095
de.wegwijzer@saks.nl

De Waaier
tel. 06-10219285
de.wegwijzer@saks.nl 

Aanmelden >>