Bel (072) 5401095 >>

Moederschool

http://welkominnederland.org/Op woensdag gaan de leerlingen van De Waaier naar hun moederschool, de buurtschool waar het kind is aangemeld. 

De Waaier onderhoudt nauw contact met de moederscholen door na elk trimester de vorderingen van de kinderen over te dragen middels een ontwikkelingsplan.

Zodra een Waaierleerling start op De Waaier, ontvangt de leerkracht van de moederschool een informatieboekje met wat eerste tips voor het begeleiden op woensdag.

Workshops. Via de Saksacademie kunnen moederschoolleerkrachten 2 workshops volgen over NT-2 onderwijs.De coördinator van De Waaier verzorgt deze workshops die op de Waaier gegeven worden op 16 mei en 6 juni van 15.00-16.30 uur. Wie de workshops wil volgen kan zich inschrijven en/of contact opnemen met De Waaier.

Ruimte voor nieuwe talenten. Alle Nederlandse basisscholen hebben in april 2017 het boekje "Ruimte voor nieuwe talenten in de klas" ontvangen. Daarin worden suggesties gegeven over hoe u kunt omgaan met een leerling die het Nederlands nog niet goed beheerst.

Steun bieden aan vluchtelingenkinderen. Voor alle leerkrachten die in hun klas te maken hebben met vluchtelingenkinderen is er op de website van Augeo een mooie e-learning beschikbaar gesteld: Steun bieden aan vluchtelingenkinderen. 

Wereldreizigers. Voor scholen met veel of weinig nieuwkomers is een prachtige methode sociaal emotionele ontwikkeling ontwikkeld: "Wereldreizigers", ontwikkeld door Pharos. Hierin veel informatie over de doelgroep, achtergronden, en vele mooie, los van elkaar inzetbare lessen waardoor nieuwkomers zich veiliger en welkom kunnen voelen in de taalklas en in de reguliere klas.

Ontwikkelingsplan. Als een Waaierleerling na een jaar uitstroomt naar de moederschool, wordt het ontwikkelingsplan besproken met de intern begeleider en is er bij moederscholen vaak behoefte  aan tips hoe je een tweedejaars nieuwkomer verder opvangt. Voor nieuwkomers die nog geen 2 jaar in Nederland zijn kan de school extra bekostiging nieuwkomers aanvragen bij het ministerie. Informatie daarover is te vinden op de website van Lowan.

Welkom in Nederland  U kunt dit prachtige boek bekijken/bestellen via  http://welkominnederland.org/ In dit boek kunt u lezen hoe je samen met je klas de nieuwkomers een welkom gevoel in Nederland kunt bezorgen. 

Daarbij verwijzen wij graag naar onderstaande link voor een aangapast overzicht van tips voor leerkrachten van Tweedejaars Nieuwkomers

http://www.hetabc.nl/professionals/metropool/nieuwkomers/tweedejaars/   gebaseerd op de Praktijkgids Tweedejaars Nieuwkomers van Anja Rutgers van der Loeff (niet meer verkrijgbaar).

Op onze website onder Huiswerk, in de linkerkolom vindt u allerlei websites met NT-2 oefeningen.

 

Hoe gaat het bij u op school met een uitgestroomde Waaierleerling?

De Waaier wil graag na een jaar van de moederschool waarnaar de leerling is uitgestroomd, vernemen hoe het met de ontwikkeling van de leerling gaat.