Bel (072) 5401095 >>

Aanmeldprocedure en intake

Ouders die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen en een verblijfsvergunning hebben, moeten hun kind van 4 tot 12 jaar aanmelden bij een basisschool in de gemeente waar zij gaan wonen.

Als het kind in Alkmaar woont, 6 jaar of ouder is, geen Nederlands spreekt en wordt aangemeld bij een Alkmaarse school, zal de basisschool het advies geven het kind aan te melden bij Taalklas De Waaier.

Als het kind 12 jaar of ouder is zal het advies gegeven worden het kind aan te melden bij De Taalklas van het Stedelijk Dalton college, het P.C.C., Clusius College  of het Jan Arentz college.

Op De Waaier zal het kind gedurende ongeveer 1 jaar intensief les krijgen in de Nederlandse passieve en actieve woordenschatuitbreiding. Na dat jaar gaat het kind volledig les volgen op de basisschool waar het is aangemeld. Het kind gaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar De Waaier.

Gedurende het jaar op De Waaier gaat het kind op woensdag naar de basisschool, de zogenoemde moederschool, om te wennen aan de leeftijdsgenoten, de buurtkinderen en de werkwijze op de reguliere basisschool. In overleg met De Waaier, zal het kind op de moederschool geplaatst worden in de groep waar het in eerste instantie qua leeftijd hoort.

Het ontwikkelingsniveau van het kind kan soms een reden zijn om het kind in een andere groep te plaatsen.  

Na aanmelding neemt de reguliere basisschool contact op met De Waaier om te informeren of er plaats is voor een nieuwe leerling. Als er plaats is op De Waaier maakt de basisschool voor de ouders een afspraak voor een inschrijving op De Wegwijzer en een intakegesprek met De Waaier. Als er nog geen plaats is, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst en zolang opgevangen op de basisschool zelf. Zodra er een plaats vrijkomt op De Waaier, neemt De Waaier contact op met de basisschool. De moederschool bespreekt van tevoren met de ouders dat zij zelf het vervoer moeten regelen.

Het intakegesprek met De Waaier zal plaatsvinden op een woensdag op de Waaier. De Waaier vraagt de ouders een tolk of Nederlands sprekende familie of vrienden mee te nemen als tolk.
De ouders maken kennis met De Waaier, met de werkwijze en de informatiefolder wordt besproken. Er wordt met de ouders een afspraak gemaakt om een ochtend te komen kijken in de klas van hun kind.
Tijdens de intake neemt de leerkracht een aantal toetsjes af bij het kind om een voorlopige eerste indruk te krijgen en om in te schatten op welk niveau gestart kan worden. Het kind zal daarna starten in de meest geschikte niveau groep taal, lezen en rekenen, dit kunnen verschillende niveaugroepen blijken te zijn. In principe kan het kind de daaropvolgende dag starten op De Waaier.
 
De ouders nemen voor de inschrijving  een aantal documenten mee:
het paspoort van het kind,
een sofinummer van het kind,
de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie,
Er zal een kopie gemaakt worden van de documenten voor de administratie van De Wegwijzer, de originelen blijven van de ouders. Als de ouders bepaalde documenten nog moeten regelen, nog niet hebben, moeten zij dat zo snel mogelijk inleveren bij De Waaier als zij ze wel hebben.
 
De ouders moeten zelf het vervoer van hun kind naar en van school regelen, lopend, met de fiets, met de auto of een ov-kaart voor de stadsbus die vlakbij school bij een bushalte stopt op de Koelmalaan.